6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

De langstlevende echtgenoot erft van de overleden echtgenoot als er geen definitieve echtscheidingsuitspraak is op de datum waarop de erfenisprocedure wordt geopend (Art. 970 van het Burgerlijk Wetboek). Het aandeel van de nalatenschap waartoe de langstlevende echtgenoot is gerechtigd, bestaat uit: een vierde van de nalatenschap als de nalatenschap wordt verdeeld tussen hem-/haarzelf en de afstammelingen van de overledene, een derde van de nalatenschap als de nalatenschap wordt verdeeld tussen hem-/haarzelf, de bevoorrechte ascendenten(ouders) en ook de bevoorrechte bloedverwanten in de zijlinie (broers, zusters en hun afstammelingen), de helft van de nalatenschap als de nalatenschap wordt verdeeld tussen enkel hem-/haarzelf en ofwel de bevoorrechte afstammelingen of de bevoorrechte bloedverwanten in de zijlinie, drie vierde van de nalatenschap als de nalatenschap wordt verdeeld tussen hem-/haarzelf en ofwel de gewone ascendenten van de overledene (grootouders en hun afstammelingen) ofwel de gewone bloedverwanten in de zijlinie van de overledene (ooms, tantes, neven en nichten in de eerste graad, broers en zusters van de grootouders). Als de overledene geen andere wettelijke erfgenamen heeft, krijgt de langstlevende echtgenoot de volledige nalatenschap (Art. 972 van het Burgerlijk Wetboek).