6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

In geval van overlijden van een van beide echtgenoten vindt de verrekening van de gemeenschap van goederen (die niet was gestart bij de procedure) plaats bij de erfenisprocedure, die wordt afgehandeld door een notaris als gevolmachtigde van de rechtbank.

Nadat de langstlevende echtgenoot zijn/haar aandeel in de gemeenschap van goederen heeft ontvangen (over het algemeen verkrijgt hij/zij de helft), heeft hij/zij ook het recht om te erven van de overledene. Indien de langstlevende echtgenoot erft naast de afstammelingen van de overledene (bijv. kinderen), dan ontvangt hij/zij hetzelfde aandeel als elk kind. Indien er geen afstammelingen zijn en de langstlevende echtgenoot samen met de ouders van de overledene erft, dan erft hij/zij minstens de helft van de nalatenschap.