9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

In overeenstemming met de algemene bevoegdheidsregels hebben de Sloveense rechtbanken internationale rechtsmacht voor geschillen met betrekking tot huwelijksvermogen als de permanente verblijfplaats van de verweerder is gevestigd in de Republiek Slovenië. Als de verweerder geen permanente verblijfplaats heeft in een ander land, kan de rechtsmacht ook worden gebaseerd op zijn/haar tijdelijke verblijf in Slovenië (Art. 48 van de Wet op Internationaal Privaatrecht en Internationale Privaatrechtelijke Procesvoering). Als huwelijksvermogensgeschillen betrekking hebben op vermogen dat zich in de Republiek Slovenië bevindt, heeft een Sloveense rechtbank rechtsmacht, ook al is de verblijfplaats van de verweerder niet gevestigd in de Republiek Slovenië. Als het merendeel van de goederen zich in de Republiek Slovenië bevindt en de rest in het buitenland, kan de rechtbank enkel beslissen met betrekking tot de goederen in het buitenland als deze rechtbank ook beslist over de goederen in de Republiek Slovenië en alleen wanneer de verweerder hiermee akkoord gaat (Art. 67 van de Wet op Internationaal Privaatrecht en Internationale Privaatrechtelijke Procesvoering).