8 Wat bepaalt de wet voor de goederen van geregistreerde en niet-geregistreerde partners?

Er bestaat geen uniforme Spaanse wetgeving voor geregistreerde partners, niet in het materieel recht noch in het internationaal privaatrecht. Sommige autonome regio's hebben hun eigen wetgeving.

Partnerschappen kunnen worden gesloten tussen homoseksuele en heteroseksuele koppels en kunnen geregistreerd of ongeregistreerd zijn. Er bestaat geen uniforme wetgeving.

In Andalusië, Aragon, Asturië, op de Balearen, op de Canarische Eilanden en in Cantabrië, bevat de wet betreffende partnerschappen ook wettelijke bepalingen voor het bestaan van een partnerschapsregister.

In Catalonië wordt alleen voorzien in gemeentelijke registers. Het bestaan van een partnerschap wordt aangetoond middels een authentieke akte.

In Extremadura, Madrid, Navarra, Baskenland, Valencia, Castilië-La Mancha en Castilië en Leon bestaat geen specifieke wetgeving met betrekking tot partnerschappen; dit is opgenomen in de wetgeving betreffende het partnerschapsregister.

Partnerschapsregisters worden niet op nationaal, maar op regionaal (autonoom) niveau geregeld en er bestaan alleen specifieke wettelijke bepalingen in Andalusië, Aragon, Asturië, op de Balearen, op de Canarische Eilanden, in Castilië-La Mancha, Castilië en Leon, Extremadura, Galicië, Madrid, Baskenland en Valencia, die tevens wettelijke bepalingen bevatten betreffende de facto partnerschappen.

Elke autonome gemeenschap regelt het register op een andere manier en de gevolgen van de registratie variëren van louter declaratief tot het praktische equivalent van een huwelijk. Sommige autonome gemeenschappen voorzien niet in een dergelijk regionaal register.

Er bestaan geen specifieke wettelijke bepalingen betreffende het vermogen voor ongeregistreerde partnerschappen buiten het huwelijk en zelfs bij geregistreerde partnerschappen zijn het de partners zelf die het vermogensstelsel regelen (tenzij anders wordt bepaald in de wet), met de optie om te kiezen voor stelsels die analoog zijn aan de stelsels die gelden voor het huwelijk. Bij afwezigheid van een overeenkomst of specifieke wettelijke bepaling, zijn de algemene bepalingen van het verbintenissenrecht en het vermogensrecht van toepassing.

Tenzij anders bepaald, behoort de gezinswoning toe aan de eigenaar, tenzij er kinderen zijn of een te beschermen belang is. In dat geval beslist de rechter.