3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

De opgeschorte gemeenschap van goederen is het toepasselijke huwelijksvermogensregime. Er bestaat geen mogelijkheid voor partijen om een alternatief regime overeen te komen. Echtgenoten of toekomstige echtgenoten kunnen echter wel huwelijkse voorwaarden/een huwelijkscontract opstellen. Deze/dit huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontract wijzigen/wijzigt de eigendomssituatie niet; zij kunnen alleen bepalen of bepaalde goederen tot huwelijksvermogen of persoonlijk vermogen behoren (HW hoofdstuk 7). Er bestaan ook speciale contracten op het gebied van het familierecht die wettelijk worden geregeld, bijvoorbeeld met betrekking tot schenkingen tussen echtgenoten (HW hoofdstuk 8 en Wet (1936:83)) en betreffende de verdeling van vermogen tijdens het huwelijk (HW 9:1 en 9:2). In beide gevallen is registratie verplicht. Echtgenoten kunnen ook een voorlopige overeenkomst sluiten betreffende de verdeling van vermogen bij een aanstaande echtscheiding (HW 9:13).

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

De huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract dienen/dient schriftelijk te worden opgesteld en te worden ingediend bij het Zweedse Belastingagentschap (HW 7:3).

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

De huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract kunnen/kan voorafgaand aan of tijdens het huwelijk worden opgesteld. De registratie van huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten is altijd verplicht. De huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract treden/treedt in werking op het moment van sluiten van het huwelijk indien deze voorafgaand aan het huwelijk zijn/is opgesteld en anders op het moment van registratie van de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract.

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Door middel van nieuwe huwelijkse voorwaarden/een nieuw huwelijkscontract kunnen de echtgenoten de aard van hun vermogen veranderen van persoonlijk naar huwelijksvermogen en andersom. Hiervoor gelden dezelfde formele vereisten.