6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

De rechten van de langstlevende echtgenoot worden deels beschermd door de bepalingen over de verdeling van vermogen in geval van ontbinding van het huwelijk (overeenkomstig de beginselen die zijn vermeld onder 2.1. en 5.1.), en deels door het erfrecht. Overeenkomstig het Wetboek van erfrecht (WE) 3:1 erft de langstlevende echtgenoot vóór gezamenlijke kinderen of andere erfgenamen. Een verdeling van het vermogen is in een dergelijk geval niet aan de orde, aangezien de langstlevende echtgenoot, overeenkomstig het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht, al het vermogen van de nalatenschap van de overledene overneemt. De erfrechten van de kinderen worden in die gevallen opgeschort tot het moment van overlijden van de langstlevende echtgenoot (WE 3:2). Indien de eerst overleden echtgenoot echter kinderen achterlaat die niet gezamenlijk zijn (ook wel eigen kinderen genoemd), dan moet er een verdeling van het vermogen plaatsvinden (indien eigen kinderen echter afstand doen van hun rechten overeenkomstig WE 3:1, dan erft de langstlevende echtgenoot onder dezelfde voorwaarden ook hun erfdeel). Het recht van de eigen kinderen bestaat uit de legitieme portie/voorbehouden erfdeel (in het Zweeds: laglott). Elk kind heeftrecht op een legitieme portie/voorbehouden erfdeel, die bestaat uit de helft van zijn wettelijk erfdeel.

Verdeling van het vermogen is ook noodzakelijk indien de overleden echtgenoot een testament achterlaat, aangezien de erfrechten van de langstlevende echtgenoot niet worden beschermd tegen testamentaire bepalingen. Overeenkomstig WE 3:1, lid 2 bestaat er een basisbescherming voor de langstlevende echtgenoot wanneer er eigen kinderen, andere erfgenamen of legatarissen zijn die de erfenis ontvangen. De basisbescherming houdt in dat de langstlevende echtgenoot uit de nalatenschap van de overleden echtgenoot en zolang de nalatenschap voldoende is, altijd recht heeft op vermogen waarvan de waarde, tezamen met het vermogen dat de langstlevende echtgenoot ontving bij de verdeling van het huwelijksvermogen, gelijk is aan viermaal het basisbedrag (in 2012 bedroeg viermaal het basisbedrag ongeveer 176.000 SEK).