9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

Engeland/Wales

Naast de toepasselijke Europese regelgevingen zijn de gebruikelijke rechtsgronden voor rechtsbevoegdheid ruim: in wezen is rechtsmacht aanwezig indien een van de echtgenoten woonachtig (domiciled) is in Engeland en Wales. De doctrine van forum non conveniens biedt een rechtbank echter de mogelijkheid een uitspraak aan te houden/rechtsbevoegdheid af te wijzen als de rechtbank van mening is dat een andere rechtbank op grond van een andere jurisdictie zich in een betere positie bevindt om de zaak in kwestie te behandelen. Zie ook 1.1. en 1.2. hierboven.

Schotland

De gewone burgerlijke rechtbanken (m.a.w. de Court of Session voor heel Schotland en de plaatselijke sheriff courts) zijn bevoegd voor aangelegenheden met betrekking tot huwelijksvermogen en de verdeling van activa in het geval van echtscheiding. De Schotse rechtbanken zijn bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot financiële regelingen in het geval van echtscheiding als ze bevoegd zijn om het verzoektot echtscheiding te behandelen (zie artikel 10 van de Wet betreffende Procedures in Gezins- en Huwelijkszaken 1973). De regels inzake rechtsmacht in het geval van echtscheiding zijn vastgelegd Verordening (EG) Nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003.

De plaatselijke sheriff court heeft slechts rechtsmacht met betrekking tot echtscheidingen als de Schotse rechtbanken rechtsmacht hebben uit hoofde van de Verordening van de Raad en bovendien een van de huwelijkspartners

  • (i) aldaar zijn verblijfplaats gehad heeft gedurende de 40 dagen die aan de datum van indiening van het verzoek voorafgaan, of
  • (ii) gedurende een periode van ten minste 40 dagen die ten vroegste 40 dagen voor de datum van indiening van het verzoek is verstreken en hij op die datum geen bekende verblijfplaats in Schotland heeft.