8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Prawo portugalskie nie zawiera przepisów szczególnych regulujących stosunki majątkowe partnerów. Znajdują zastosowanie przepisy ogólne prawa zobowiązań.