6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

Dacă, în timpul căsătoriei, se aplică separarea legală a bunurilor, aceasta se va aplica şi în momentul decesului unuia dintre soţi. Partenerul rămas în viaţă are dreptul la cota-parte din proprietate, conform legii, şi la moştenirea anticipată, prevăzută de lege, cea din urmă acoperind conţinutul reşedinţei matrimoniale şi dreptul de a locui în continuare în aceasta (§ 758 ABGB).
Dacă soţii au încheiat un acord de coproprietate a bunurilor inter vivos, datoriile existente sunt deduse prima dată din bunurile comune şi apoi, ceea ce rămâne este împărţit conform proporţiei stabilite sau, în caz de dubiu, în mod egal. Partenerul rămas în viaţă primeşte jumătate, în timp ce cealaltă jumătate merge în proprietatea decedatului/decedatei.
Consecinţele în caz de deces al unuia dintre soţi pentru un regim de coproprietate a bunurilor sunt descrise la punctul 3.1.