3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Soţii pot modifica relaţiile lor patrimoniale prin încheierea unei convenţii matrimoniale ( art. 37 din Codul Familiei). Convenţia matrimonială poate cuprinde exclusiv prevederi privind relaţiile patrimoniale dintre soţi. Printre altele, soţii pot stabili ce bunuri vor face parte din comunitatea de bunuri şi cine va avea dreptul de a gestiona şi a înstrăina comunitatea de bunuri. Soţii pot, de asemenea, stipula separarea bunurilor. În regimul separării bunurilor, bunurile dobândite în timpul căsătoriei de către fiecare soţ fac parte dintre bunurile personale ale soţului în cauză ( art. 33 din Codul Familiei). Nu există comunitate de bunuri, ci doar bunuri personale ale soţilor.

În cazul aspectelor care nu au fost reglementate în cuprinsul convenţiei, se aplică prevederile regimului juridic al comunităţii de bunuri ( art. 38 din Codul Familiei).

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Convenţia matrimonială trebuie întocmită în scris şi trebuie încheiată personal de către părţi, cu legalizarea semnăturilor şi autentificarea conţinutului (art. 39 alin. 1 din Codul Familiei).

În cazul în care convenţia matrimonială reglementează existenţa drepturilor de proprietate asupra unor bunuri imobile sau cesiunea acestor drepturi, competenţa revine notarului de drept civil pe a cărui rază de competenţă teritorială este localizată proprietatea ( art. 39 alin. 2 din Codul Familiei).

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Părţile pot semna o convenţie matrimonială şi în timpul căsătoriei ( art. 37 alin. 3 din Codul Familiei). În cazul în care convenţiea este încheiată înainte de căsătorie, aceasta va produce efecte începând cu data încheierii căsătoriei. Dacă este semnată în timpul căsătoriei, va produce efecte de la data semnării sale sau de la o altă dată stipulată în convenţie ( art. 40 alin. 1 din Codul Familiei).

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Convenţia matrimonială poate fi modificată. Modificarea trebuie să fie exprimată în aceeaşi formă în care s-a încheiat convenţia ( art. 41 alin. 1 din Codul Familiei).