6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

În cazul decesului unuia dintre soţi, regimul matrimonial al încetează şi, dacă s-a aplicat regimul comunităţii de bunuri, comunitatea de bunuri va fi împărţită conform principiilor descrise la punctul 5.1. Soţul supravieţuitor primeşte partea sa, în timp ce partea cealaltă a comunităţii de bunuri intră în patrimoniul soţului decedat, care este împărţit conform prevederilor Legii Succesiunii. Potrivit acestei legi, soţul supravieţuitor moşteneşte o parte egală cu partea ce revine fiecărui copil. În cazul în care copiii decedatului au murit deja sau sunt nedemni de a succeda, atunci descendenţii acestora sunt îndreptăţiţi la moştenire ( art. 10 din Legea Succesiunii).

Dacă unul dintre soţi moşteneşte alături de ascendenţi sau alături de fraţii şi surorile soţului decedat sau de descendenţii acestora, atunci soţul în cauză va primi jumătate din avere, dacă succesiunea a fost deschisă înainte de împlinirea a 10 ani de căsnicie, în caz contrar va primi două treimi din moştenire. Dacă soţul moşteneşte alături de moştenitorii ascendenţi şi de fraţii şi surorile soţului decedat sau descendenţii acestora, atunci soţul în cauză va primi o treime din moştenire în primul caz (înainte de împlinirea a 10 ani de căsnicie) şi o jumătate în cel de al doilea caz. Dacă nu există alţi moştenitori, soţul moşteneşte întreaga proprietate ( art. 9 din Legea Succesiunii).