6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

În cazul în care nu există o convenţie matrimonială care să prevedă altceva, soțul supraviețuitor poate cere lichidarea comunităţii de bunuri în cursul procedurii succesorale în faţa unui notar, caz în care proprietatea sa nu va face parte din succesiune.

La lichidarea comunităţii, soţul supravieţuitor va moşteni proprietatea rămasă a persoanei decedate (în alte cazuri decât moştenirea testamentară), în funcţie de ceea ce revine din aceasta primei sau celei de-a doua clasă de moştenitori cu care vine împreună la succesiune. În concurenţă cu prima clasă de moştenitori, soţul supravieţuitor va moşteni aceeaşi cotă ca şi copilul persoanei decedate (articolul 9 din Legea Succesorală). Dacă persoana decedată nu are copii, soţul şi părinţii acestuia (acesteia) vor moşteni proprietatea în cote egale (o jumătate pentru soţ, cealaltă jumătate pentru părinţi). Dacă persoana decedată nu are părinţi în viaţă, soţul supravieţuitor va moşteni întreaga proprietate (articolul 11 din Legea Succesorală).