6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

În cadrul procedurilor succesorale, drepturile și obligațiile patrimoniale ale foștilor soți sunt stabilite potrivit regimului matrimonial care a existat între ei (de ex. regim legal, regim convențional sau regim stabilit prin hotărâre judecătorească) și, de asemenea, potrivit dispozițiilor de ultimă voință ale soțului decedat, referitor la proprietatea lui/ a ei în caz de deces. Dacă este cazul, se vor aplica principiile de împărțire a bunurilor prin instanță, enumerate la pct. 5.1. Totuși, soțul supraviețuitor și moștenitorii pot conveni altfel (Art. 764, alin. 1 din Codul Civil).

Partea soțului decedat rămasă după încheierea și lichidarea comunității de bunuri (de obicei jumătate din proprietatea comună) alcătuieşte patrimoniul său (alături de bunurile sale personale) care este supus succesiunii. Soţul supravieţuitor şi copiii soţului decedat moştenesc în ordinea în care sunt chemaţi la succesiune, în cote egale (Art. 1635 alin. 1 din Codul Civil).