6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

În cazul desfacerii căsătoriei ca urmare a decesului unuia dintre soţi, partajarea proprietăţii matrimoniale trebuie realizată înainte de împărţirea averii defunctului, dacă soţii au avut un drept matrimonial asupra proprietăţii celuilalt soţ (art. 85 din Legea căsătoriei). În cadrul partajului, moştenitorii defunctului au obligaţia de a compensa soţul supravieţuitor dacă proprietatea defunctului acoperită de dreptul matrimonial o depăşeşte pe cea a soţului supravieţuitor. În schimb, soţul supravieţuitor nu este obligat să ofere nicio compensaţie faţă de bunurile soţului decedat dacă proprietatea sa acoperită de dreptul matrimonial o depăşeşte pe cea a soţului decedat. Existenţa sau inexistenţa unui drept matrimonial al soţilor asupra proprietăţii celuilalt soţ nu are niciun efect asupra drepturilor soţului supravieţuitor în temeiul legii succesiunii. Beneficiile soţului supravieţuitor în conformitate cu legea succesiunii şi testamentul vor fi asigurate din bunuri.