6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

În caz de deces, comunitatea matrimonială încetează şi apoi se împarte în două părţi. Soţul supravieţuitor primeşte o jumătate, iar cealaltă jumătate revine moştenitorilor soţului decedat. Cu toate acestea, soţul supravieţuitor este, de asemenea, un moştenitor, iar drepturile sale variază în funcţie de ceilalţi moştenitori (articolul 756 şi următoarele CC ). Dacă există descendenţi, soţul supravieţuitor moşteneşte dreptul de uzufruct al întregii averi sau dreptul de proprietate asupra unui sfert din averea respectivă ( articolul 757 CC ). Dacă părinţii persoanei decedate sunt încă în viaţă, fiecare dintre aceştia moşteneşte un sfert din averea respectivă, restul revenind soţului supravieţuitor ( articolul 757-1 CC ). Dacă nu există descendenţi sau părinţii persoanei decedate nu mai sunt în viaţă, soţul supravieţuitor moşteneşte întreaga avere ( articolul 757-2 CC ).