6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

În primă instanţă, se stabileşte cota legală a soţului în conformitate cu principiile legii succesiunii cu privire la moştenitorii defunctului. Dacă în urma defunctului rămân copii sau nepoţi, cota legală a soţului supravieţuitor este de un sfert din moştenire [ art. 1931 alin. (1) BGB]. Dacă în urma defunctului nu rămân copii sau nepoţi, părinţii şi fraţii şi surorile acestuia, precum şi soţul supravieţuitor sunt moştenitorii legali ai acestuia ( art. 1925 BGB). În acest caz, cota legală a soţului supravieţuitor este majorată la jumătate [art. 1931 alin. (1) BGB]. Doar în cazul în care în urma defunctului nu rămân părinţi, fraţi şi surori, nepoţi sau bunici, soţul va primi întreaga moştenire [ art. 1931 alin. (2) BGB ].

Regimul matrimonial poate avea impact asupra cotei reale a soţului în a doua etapă:

  • În cadrul comunităţii de achiziţii, cererea de egalizare a soţului supravieţuitor a unui potenţial surplus este îndeplinită prin majorarea cotei legale a acestuia cu un sfert din moştenire [art. 1371 alin. (1) BGB]. De exemplu, soţul supravieţuitor ar primi jumătate din moştenire dacă în urma defunctului ar rămâne copii sau nepoţi.
  • În cadrul regimului separaţiei bunurilor, soţul ar primi doar cota legală. Cu toate acestea, dacă soţul supravieţuitor moşteneşte în concurs cu un copil/doi nepoţi ai defunctului, cota legală va fi majorată la jumătate/o treime din moştenire [ art. 1931 alin. (4) BGB].
  • Dacă, în cadrul regimului comunităţii de bunuri, căsătoria se desface prin decesul unuia dintre soţi, cota-parte din comunitatea de bunuri a soţului decedat face parte din moştenire. Succesiunea soţului supravieţuitor are loc în conformitate cu dispoziţiile generale ( art. 1482 BGB).

Soţii au libertatea de a alege soluţii alternative referitoare la moştenire după deces şi să convină prin dispoziţii reciproce sub forma unor testamente (comune) sau a unor pacte succesorale. După decesul unuia dintre soţi, un nou testament al soţului supravieţuitor nu poate conţine dispoziţii asupra bunurilor care ar contraveni celor unui testament comun sau dintr-un pact succesoral, dacă aceste dispoziţii sunt stipulate de soţi ca fiind reciproc obligatorii (noul testament al soţului supravieţuitor, de exemplu, nu poate dispune de bunurile soţilor în detrimentul descendenţilor comuni care au fost desemnaţi în mod obligatoriu ca legatari ai întregii moşteniri în urma decesului partenerului, în conformitate cu art. 2269 BGB).