3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Dacă optează pentru regimul comunităţii de bunuri, soţii pot conveni pe cale convenţională asupra regimului matrimonial, cu condiţia ca prevederile convenţieului încheiat să nu aducă atingere prevederilor imperative ale legii. În cuprinsul convenţiei matrimoniale, soţii pot reglementa detalii referitoare la întinderea proprietăţii comune, la modul în care se va administra proprietatea comună, valabilitate etc. Acest convenţie nu poate face trimiteri la tradiţie, la legi care nu sunt în vigoare sau la legislaţie străină.

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Condiţiile de formă pentru alegerea regimului comunităţii de bunuri sunt: a) convenţia trebuie să fie întocmită sub forma unui înscris autentic şi b) trebuie înregistrată într-un registru public special, creat în mod particular în acest scop (art. 1403 alin. (2) din CCE ). Soţii care intenţionează să încheie o astfel de convenţie trebuie să apeleze la un notar pentru întocmirea lui.

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Convenţia poate fi încheiată fie înainte, fie după căsătorie şi intră în vigoare în momentul înregistrării în registrul public special.

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Soţii au libertatea de a aduce modificări convenţiei existente în conformitate cu condiţiile stipulate la punctul 3.2.