6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

În cazul decesului unuia dintre soți, regimul matrimonial încetează și proprietatea comună se va împărți în conformitate cu principiile descrise la pct. 5.1. și în conformitate cu dispozițiile din convenția matrimonială. Soțul supraviețuitor își primește partea cuvenită, iar cealaltă parte din proprietatea comună intră în patrimoniul persoanei decedate, care se va împărți conform prevederilor din dreptul succesoral.

Dacă există descendenți moștenitori legali ai soțului decedat, soțul supraviețuitor va avea dreptul la uzufructul, pe întreaga durată a vieții, a locuinței familiale folosită împreună cu soțul decedat, inclusiv mobilierul și aparatura și va primi, din restul proprietății, aceeași cotă ca cea la care este îndrituit un descendent

(Art. 7:58 (1) din Codul Civil)

Dacă nu există descendenți, sau dacă descendentul este exclus de la succesiune, soțul supraviețuitor va moșteni locuința familială folosită împreună cu soțul decedat, inclusiv mobilierul și aparatura. Jumătate din restul averii va fi moștenită de soțul supraviețuitor, iar cealaltă jumătate va fi moștenită de părinții persoanei decedate. Dacă unul din părinți este exclus de la succesiune, celălalt părinte și soțul supraviețuitor vor primi părți egale.

(Art. 7:60 din Codul Civil)

Dacă nu există niciun descendent sau părinte, sau dacă sunt excluși de la succesiune, soțul supraviețuitor va primi întreaga avere.

(Art. 7:61 din Codul Civil)