1 Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

Dacă instanţele de judecată irlandeze sunt competente în materie de conflicte privind proprietatea matrimonială, acestea vor aplica întotdeauna lex fori (legea forului), adică legea irlandeză. Dacă s-a înaintat, însă, o cerere de măsură suplimentară compensatorie pe baza unei hotărâri de separare de drept sau de divorţ pronunţate într-un alt stat, instanţele irlandeze trebuie să ia în considerare drepturile părţilor la măsuri suplimentare compensatorii în temeiul legii statului unde s-a pronunţat hotărârea.

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

Dacă instanţele de judecată irlandeze sunt competente în materie de conflicte privind proprietatea matrimonială, acestea vor aplica întotdeauna lex fori (legea forului), adică legea irlandeză. Dacă s-a înaintat, însă, o cerere de măsură suplimentară compensatorie pe baza unei hotărâri de separare de drept sau de divorţ pronunţate într-un alt stat, instanţele irlandeze trebuie să ia în considerare drepturile părţilor la măsuri suplimentare compensatorii în temeiul legii statului unde s-a pronunţat hotărârea.