3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Soţii au dreptul de a stipula în convenţia matrimoniala că:

bunurile dobândite înainte de căsătorie şi în timpul acesteia reprezintă bunurile proprii ale fiecărui soţ; bunurile proprii dobândite de un soţ înainte de căsătorie vor deveni bunuri comune după înregistrarea căsătoriei; bunurile dobândite în timpul căsătoriei vor fi bunuri comune partajate parţial (art. 3.104 alin. (1) din CC).

În convenţia matrimoniala, soţii pot stipula că unul dintre aceste regimuri matrimoniale ale bunurilor se va aplica proprietăţii lor integrale sau doar unei părţi a acesteia sau doar anumitor bunuri mobile (art. 3.104 alin. (2) din CC).

În convenţia matrimoniala soţii pot stabili regimul matrimonial al bunurilor aplicabil atât bunurilor lor prezente, cât şi viitoare (art. 3.104 alin (3) din CC).

Convenţia matrimoniala poate cuprinde prevederi privind drepturile şi obligaţiile legate de administrarea proprietăţii, întreţinerea reciprocă, participarea la satisfacerea nevoilor familiei şi acoperirea cheltuielilor, procedura de partaj în cazul unui divorţ, precum şi alte aspecte legate de relaţiile patrimoniale dintre soţi (art. 3.104 alin (4) din CC).

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Convenţia matrimonială trebuie încheiata în faţa unui notar şi înregistrata în Registrul pentru Conventii matrimoniale (a se vedea punctul 4.) (art. 3.103 din CC).

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Convenţia poate fi încheiată înainte de încheierea căsătoriei (contract prenupţial) sau oricând după încheierea căsătoriei (contract postnupţial). O convenţie matrimonială incheiata înainte de căsătorie va intra în vigoare la data încheierii căsătoriei. Un contract postnupţial va intra în vigoare la data încheierii sale, dacă nu se prevede altfel în cuprinsul contractului (art. 3.102 din CC).

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Convenţia matrimonială poate fi modificata sau reziliata oricând prin acordul comun al soţilor exprimat în faţa unui notar, cu aprobarea instanţei de judecată (art. 3.103 alin. (2), art. 3.106 alin. (1) din CC).