6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

Dacă valoarea bunurilor acordate de instanţă unui soţ este mai mare decât cota acestuia din bunurile comune, soţul în cauză va fi obligat să plătească celuilalt soţ compensaţia corespunzătoare (art. 3.117 alin (3) din CC).

În cazul decesului unuia dintre soţi, soţul supravieţuitor are dreptul la o jumătate din bunurile comune (art. 52 din Legea privind profesia de notar). În plus, soţul supravieţuitor va avea dreptul de a moşteni soţul decedat, conform succesiuniilegale, alături de moştenitorii descendenţi de gradul întâi sau al doilea (dacă există). Împreună cu moştenitorii de gradul întâi ai defunctului (copiii), soţul supravieţuitor va moşteni un sfert din moştenire dacă nu există mai mult de trei moştenitori în afară de soţul respectiv. Dacă există mai mult de trei moştenitori, soţul va moşteni o cotă egală cu ceilalţi moştenitori. Dacă soţul moşteneşte alături de moştenitorii de gradul al doilea (părinţii şi nepoţii), acesta va avea dreptul la jumătate din moştenire. Dacă nu există moştenitori de gradul întâi şi al doilea, soţul va moşteni întregul patrimoniu succesoral (art. 5.13 din CC).