6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

Dacă soţul decedat are copii sau descendenţi ai acestora, soţul supravieţuitor are dreptul de a moşteni, dacă nu s-a stipulat altceva în testament şi dacă acesta nu îşi exprimă altă opţiune, fie cea mai mică parte atribuită unui copil legitim, dacă nu este mai mică decât un sfert din patrimoniul succesoral, fie dreptul de uzufruct asupra bunului imobil în care soţii au locuit împreună şi mobilierul aferent, dacă soţul decedat a deţinut proprietatea integral sau împreună cu soţul supravieţuitor (articolul 767-1 CC).

Dacă nu există copii ai soţului decedat sau descendenţi ai acestora, soţul supravieţuitor are dreptul, dacă nu s-a specificat altfel în testament, la deplina proprietate a întregului patrimoniu succesoral (articolul 767-2 CC).

Componenţa patrimoniului succesoral şi chiar existenţa acestuia pot fi afectate de existenţa unei convenţii matrimoniale.