4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

Convenţia matrimonială trebuie înregistrată de notar în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii.

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

Există un singur registru în acest scop: Registrul Public gestionat de Ministerul Justiţiei.

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?

Se vor înscrie următoarele informaţii: faptul că s-a încheiat o convenţie matrimonială; data convenţiei; informaţii despre părţi; şi regimul matrimonial al bunurilor ales de părţi în scopul reglementării relaţiilor lor patrimoniale.

4.3. În ce condiţii şi de către cine pot fi accesate informaţiile înregistrate în registru?

Informaţiile din Registrul Public pot fi accesate de către orice solicitant. Este suficient să se înainteze Registrului o cerere scrisă simplă iar în termen de 10 zile de la cerere solicitantul va primi un răspuns oficial. Notarii au acces online la Registru, putând obţine astfel un răspuns imediat.

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

Principala consecinţă a acestei înregistrări constă în faptul că este creată prezumţia cconform căreia terţii (în special creditorii) au luat la cunoştinţă existenţa contractului de căsătorie.