6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

Depinde dacă soţul decedat a lăsat sau nu un testament. Fiecare dintre soţi are dreptul de a-l numi pe celălalt soţ drept moştenitor universal al întregului patrimoniu succesoral printr-un testament. În acest caz, descendenţii defunctului pot pretinde cota legală care le este rezervată (deşi rareori se întâmplă astfel). În cazul succesiunii ab intestat, dacă defunctul are descendenţi, copiii (sau descendenţii acestora, în cazul în care copiii nu mai sunt în viaţă în momentul decesului soţului în cauză) vor primi jumătate din patrimoniu, în timp ce cealaltă jumătate îi va reveni soţului supravieţuitor (art. 808 alin. 1 CC). Soţul supravieţuitor are de asemenea dreptul de a locui în continuare în reşedinţa principală (art. 633 CC). Dacă defunctul nu lasă copiii sau alţi descendenţi, soţul supravieţuitor este unicul moştenitor (art. 810 CC).