6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

Fiecare dintre soţi este moştenitor al celuilalt soţ, indiferent de regimul matrimonial aplicabil. De exemplu, în cazul regimului comunităţii de bunuri, soţul supravieţuitor îşi păstrează cota-parte de jumătate din comunitatea de bunuri şi dobândeşte o cotă-parte corespunzătoare din comunitatea de bunuri care revenea soţului decedat. În lipsa unui testament, copiii şi soţul defunctului sunt, conform legii, chemaţi să moştenească primii şi moştenesc părţi egale. Cu toate acestea, partea care revine soţului supravieţuitor nu poate fi mai mică decât un sfert din întreaga moştenire. Dacă defunctul nu lasă descendenţi, moştenirea revine soţului supravieţuitor şi părinţilor defunctului. Dacă unul dintre părinţii defunctului a decedat înainte de deschiderea moştenirii, partea din moştenire care ar fi revenit părintelui decedat este moştenită în părţi egale de fraţii şi surorile soţului decedat. Partea din moştenire a soţului supravieţuitor este de jumătate de moştenire, dacă moşteneşte în concurs cu părinţii defunctului, fraţii şi surorile şi descendenţii fraţilor şi surorilor defunctului. În cazul în care defunctul nu lasă descendenţi, părinţi, fraţi şi surori sau descendenţi ai fraţilor şi surorilor, întreaga moştenire revine soţului supravieţuitor (art. 931-933 din Codul civil).

Soţul supravieţuitor şi alte rude ale defunctului care au locuit cu soţii până la data decesului defunctului au dreptul de a continua să folosească locuinţa şi aparatele de uz casnic din aceasta în acelaşi mod încă trei luni de la data deschiderii moştenirii [art. 923 alin. (1) din Codul civil].