3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Prin încheierea unei convenţii matrimoniale, soţii pot stipula:

  • a) o comunitate universală, deşi aceasta nu poate fi aleasă dacă unul sau ambii soţi au deja copii care nu sunt ai ambilor soţi. În cadrul acestui regim patrimonial, toate bunurile prezente şi viitoare aparţinând soţilor fac parte din comunitatea de bunuri, cu excepţia bunurilor excluse de lege (art. 1732 CC ). De exemplu, bunurile oferite cadou sau lăsate prin testament, dacă se stipulează excluderea acestora din comunitatea de bunuri, drepturile personale şi amintirile de familie de valoare financiară mică sunt excluse din comunitatea de bunuri (art. 1733 CC );
  • b)separaţia bunurilor, care este obligatorie dacă s-a încheiat căsătoria fără îndeplinirea procedurilor preliminare căsătoriei sau dacă unul sau ambii soţi au 60 de ani sau mai mult. În cadrul acestui regim, fiecare dintre soţi păstrează controlul şi dreptul asupra tuturor bunurilor sale prezente şi viitoare, de care poate dispune liber (art. 1735 CC );
  • c) un regim atipic, însemnând că soţii pot selecta un regim care are caracteristicile a două sau chiar a celor trei regimuri matrimoniale.

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Convenţia matrimonială trebuie să ia forma unui act autentic întocmit de un notar sau a unui document întocmit de orice oficiu al stării civile.

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Convenţia matrimonială trebuie să fie încheiată înaintea căsătoriei şi va intra în vigoare imediat după celebrarea căsătoriei. Regimul matrimonial nu poate fi schimbat după celebrarea căsătoriei.

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Nu, un contract existent nu poate fi modificat de către soţi.