4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

Oficiile stării civile păstrează o înregistrare a regimului matrimonial aplicabil (art. 180 şi următoarele Codul stării civile ). Dacă soţii au încheiat o convenţie matrimonială înaintea căsătoriei, acest aspect trebuie să fie menţionat în certificatul de căsătorie, care este înregistrat în respectivul registru al stării civile (art. 190 Codul stării civile ).

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?

Pe lângă cerinţele generale, certificatul de căsătorie trebuie să includă, printre alte informaţii, o notă care menţionează dacă respectivei căsătorii îi coresounde sau nu o convenţie matrimonială, o referinţă la actul sau documentul relevant care conţine detaliile regimului matrimonial stipulat şi tipul regimului, dacă este unul dintre cele de mai sus (art. 181 Codul stării civile ).

4.3. În ce condiţii şi de către cine pot fi accesate informaţiile înregistrate în registru?

Registrul stării civile este public.

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

O convenţie matrimonială poate fi opozabilă terţilor dacă a fost înregistrată [art. 1711 alin. (1) CC şi art. 191 alin. (1) Codul stării civile ].