5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

În cazul divorţului, comunitatea de bunuri a soţilor este împărţită. Mai întâi, sunt separate bunurile personale ale soţilor. Apoi se plătesc compensaţiile şi datoriile. La final, fiecare soţ primeşte o jumătate dintre bunurile comune. Regula părţilor egale este obligatorie, ceea ce înseamnă că orice acord care prevede altceva va fi lovit de nulitate (art. 1730 CC ). Chiar dacă soţii au stipulat că asupra bunurilor lor se va aplica regimul comunităţii universale, în cazul divorţului, soţii primesc numai bunurile la care ar avea dreptul în baza regimului comunităţii legale (art. 1790 CC ).

Dacă soţii nu ajung la un acord asupra împărţirii comunităţii lor de bunuri, bunurile vor fi împărţite de instanţă. Dacă soţii convin asupra împărţirii comunităţii lor de bunuri, acest lucru se va efectua în faţa unui notar sau la Registrul stării civile.

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

În cadrul împărţirii comunităţii de bunuri, se împart şi datoriile comune. Cu toate acestea, o astfel de împărţire întră în vigoare faţă de creditori numai dacă aceştia îşi exprimă acordul.

5.3. Este îndreptăţit vreunul din soţi să pretindă o plată compensatorie?

Dacă valoarea bunurilor pe care le-a primit unul dintre soţi prin împărţirea bunurilor depăşeşte partea la care este îndreptăţit, soţii pot conveni asupra compensării în natură sau sub forma unei plăţi. În acest caz suma plăţii compensatorii se va calcula de către notar, conform valorii bunurilor, a datoriilor şi a părţii fiecărui soţ din comunitatea de bunuri. Dacă soţii nu pot ajunge la un acord, instanţa va decide asupra compensaţiei.