6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

În cazul decesului unuia dintre soţi, regimul matrimonial încetează şi, dacă s-a aplicat regimul comunităţii de bunuri, comunitatea de bunuri este împărţită conform principiilor descrise la punctul 5.1. Soţul supravieţuitor primeşte cota sa din comunitatea de bunuri, în timp ce partea cealaltă intră în patrimoniul defunctului, care este împărţit conform prevederilor legii succesiunii. Soţul supravieţuitor primeşte aceeaşi parte din moştenire ca şi copiii; cu toate acestea, partea soţului nu poate fi mai mică de un sfert din moştenire (art. 2139 CC ). Dacă nu există descendenţi şi defunctul a avut numai un soţ şi ascendenţi, soţul supravieţuitor primeşte două treimi din moştenire. Dacă persoana decedată nu a avut nici descendenţi şi nici ascendenţi, ci numai un soţ, acesta primeşte întreaga moştenire.