3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Soţii pot alege între regimul comunităţii legale, regimul comunităţii convenţionale şi regimul separaţiei de bunuri. În cadrul regimului comunităţii convenţionale, soţii pot extinde sau limita obiectul comunităţii, pot reglementa modalităţile unui eventual partaj al comunităţii sau pot dispune ca pentru anumite acte de administrare să fie necesar consimţământul ambilor soţi. Dacă aleg regimul separaţiei de bunuri, fiecare soţ păstrează bunurile pe care le-a deţinut înainte de căsătorie şi va deveni proprietar exclusiv al bunurilor pe care le dobândeşte în mod individual în timpul căsătoriei. Cu toate acestea, soţii nu se pot abate de la regimul de bază reglementat de articolele 313-328 din Codul civil, indiferent de regimul matrimonial ales.

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Sub sancţiunea nulităţii absolute, convenţia matrimonială prin care se alege un alt regim decât regimul comunităţii legale trebuie autentificată de un notar public.

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Convenţia matrimonială poate fi încheiată înainte de căsătorie, caz în care produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei. Convenţia matrimonială poate fi încheiată, de asemenea, în timpul căsătoriei, caz în care produce efecte de la data încheierii ei (art. 330 din Codul civil).

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

În conformitate cu articolul 369 din Codul civil, după cel puţin un an de la încheierea căsătoriei, soţii pot, ori de câte ori doresc, să înlocuiască regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modifice, cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege pentru încheierea convenţiilor matrimoniale.