6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

Soţul supravieţuitor îl moşteneşte pe soţul decedat dacă, la data deschiderii moştenirii, nu există o hotărâre de divorţ definitivă (art. 970 din Codul civil). Cota succesorală la care are dreptul soţul supravieţuitor este de: un sfert din moştenire, dacă vine în concurs cu descendenţii defunctului, o treime din moştenire, dacă vine în concurs atât cu ascendenţi privilegiaţi (părinţii), cât şi cu colaterali privilegiaţi (fraţi, surori şi descendenţi ai acestora) ai defunctului, o jumătate din moştenire, dacă vine în concurs fie numai cu ascendenţi privilegiaţi, fie numai cu colaterali privilegiaţi ai defunctului, trei sferturi din moştenire, dacă vine în concurs fie cu ascendenţi ordinari (bunici şi ascendenţi ai acestora), fie cu colaterali ordinari (unchi, mătuşi, veri de gradul unu, fraţi şi surori ai bunicilor) ai defunctului. Dacă defunctul nu are alţi moştenitori legali, soţul supravieţuitor primeşte întreaga moştenire (art. 972 din Codul civil).