6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

În cazul decesului unuia dintre soţi, stabilirea proprietăţii comune (care nu a fost iniţiată în cadrul procedurilor judiciare) se realizează în cadrul procedurii succesorale, care este istrumentată de un notar de drept civil în calitate de împuternicit al curţii.

După ce soţul supravieţuitor a primit partea sa din bunurile comune (de regulă, va primi o jumătate din acestea), acesta este de asemenea îndreptăţit să moştenească din patrimoniul succesoral al soţului decedat. Dacă soţul supravieţuitor moşteneşte alături de descendenţii defunctului (de ex. copiii), acesta va primi aceeaşi cotă ca fiecare copil în parte. Dacă nu există descendenţi şi soţul moştenitor moşteneşte alături de părinţii defunctului, acesta va primi cel puţin jumătate din patrimoniul succesoral.