6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

În cazul decesului, normele din secţiunea 2.3, 5.1 şi 5.2 se aplică în ceea ce priveşte inventarul şi partajul şi alocarea datoriilor şi a bunurilor, cu excepţia faptului că cota-parte din bunuri pe care ar fi primit-o defunctul va reveni moştenitorilor săi. Poate exista o compensaţie, iar soţului supravieţuitor îi revin drepturile de uzufruct ale supravieţuitorului (usufructo viudal), care pot varia din punct de vedere al valorii dacă soţul supravieţuitor moşteneşte în concurs cu descendenţii şi ascendenţii defunctului sau dacă este moştenitor unic. Drepturile se atribuie în primul rând în bunuri, însă pot fi atribuite şi în bani (art. 834-840 CC). Partea din bunuri acoperită de drepturile de uzufruct poate fi majorată (până la limita legală) prin testament.