6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

Drepturile soţului supravieţuitor sunt protejate parţial de reglementările privind împărţirea bunurilor în cazul desfacerii căsătoriei (conform principiilor menţionate la 2.1 şi 5.1), şi parţial de legea succesiunii. Conform Codului succesiunii (ÄB) 3:1 soţul supravieţuitor moşteneşte înaintea copiilor comuni sau altor succesori. Împărţirea bunurilor nu mai intră în discuţie într-o astfel de situaţie, întrucât soţul supravieţuitor preia, în temeiul legii bunurilor matrimoniale şi legii succesiunii, toate bunurile din patrimoniul soţului decedat. În aceste cazuri, drepturile de moştenire ale copiilor vor fi amânate până la moartea soţului supravieţuitor (ÄB 3:2). Cu toate acestea, dacă soţul care a decedat mai întâi are copii proprii care nu sunt şi ai soţului supravieţuitor (numiţi copii separaţi), va trebui să se realizeze partajul bunurilor (dacă însă copiii separaţi renunţă la drepturile lor în temeiul ÄB 3:1, soţul supravieţuitor moşteneşte partea lor de moştenire în aceleaşi condiţii). Dreptul copiilor separaţi constă într-o cotă legală (în suedeză: laglott). Cotă legală înseamnă că fiecare copil are dreptul de a primi o cotă egală din jumătate din întregul patrimoniu succesoral.

Partajul bunurilor este de asemenea necesar în cazurile în care soţul decedat a lăsat un testament, întrucât drepturile de succesiune ale soţului moştenitor nu sunt protejate împotriva dispoziţiilor testamentare. În conformitate cu ÄB 3:1 alineatul 2, soţul supravieţuitor beneficiază de o protecţie de bază dacă există copii proprii, alţi moştenitori sau legatari care vor primi moştenirea. Protecţie de bază înseamnă că soţul supravieţuitor are întotdeauna dreptul, în baza patrimoniului soţului decedat şi atât timp cât patrimoniul este suficient, la bunuri de o valoare care, adăugată bunurilor primite de soţul supravieţuitor la partajul bunurilor, să fie egală cu de patru ori suma de bază (pentru 2012 de patru ori suma de bază este estimată la 176,000 SEK).