1 Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

Če zakonca prava nista izbrala, se v skladu z Zakonom o mednarodnem zasebnem pravu za urejanje premoženjskih razmerij med zakoncema uporabi pravo, ki je ob sklenitvi zakonske zveze urejalo njene splošne pravne posledice. Splošne pravne posledice se ugotovijo v skladu s pravom države, v kateri imata zakonca skupno prebivališče. Če nimata skupnega prebivališča, se uporabi pravo države njunega državljanstva. Če zakonca prebivata v različnih državah in sta državljana različnih držav, je treba splošne pravne posledice sklenitve zakonske zveze ugotoviti na podlaga prava države njunega zadnjega skupnega prebivališča, pod pogojem, da eden od njiju še vedno prebiva v tej državi. Če veljavnega prava ni moč določiti na osnovi pravnih podlag, navedenih zgoraj, se uporabi pravo države, s katero sta zakonca drugače najtesneje povezana.

V primeru, ko sta oba zakonca ali eden od njiju državljana Latvije, Litve, Poljske, Rusije ali Ukrajine, ali če zakonca živita v teh državah, veljajo različna pravila, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov (sporazumi o pravni pomoči).

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

V skladu z Zakonom o mednarodnem zasebnem pravu lahko zakonca izbereta pravo, ki bo urejalo njuna medsebojna premoženjska razmerja. Izbereta lahko pravo države prebivališča enega od zakoncev ali pravo države, katere državljan je eden od njiju ob času izbire prava.