6 Kakšne so posledice smrti?

V primeru smrti enega zakonca skupno premoženje preneha in se deli v skladu z načeli, navedenimi pod točko 5.1. in v s skladu z dogovorom v poročni pogodbi. Preživeli zakonec je upravičen do svojega deleža, medtem ko je drugi del skupnega premoženja del zapuščine, ki se deduje v skladu z dednim pravom.

Če ima pokojni zakonec zakonite dediče, je preživeli zakonec upravičen do dosmrtnega užitka v družinskem bivališču, v katerem je živel s pokojnikom, pa tudi do opreme in gospodinjskih aparatov, z nasledstveno premoženjsko pravico pa bo dobil enak delež zapuščine kakor otroci.

(Člen 7:58 (1) Civilnega zakonika)

Če ni nobenih potomcev ali so izključeni iz dedovanja, bo preživeli zakonec podedoval družinsko bivališče, v katerem je živel s pokojnikom, pa tudi opremo in gospodinjske aparate. Podedoval bo tudi polovico zapuščine, medtem ko bodo drugo polovico podedovali oporočiteljevi starši. Če je eden od staršev izključen, bosta drugi in preživeli zakonec dobila enaka deleža.

(Člen 7:60 Civilnega zakonika)

Če ni niti potomcev niti staršev ali so vsi izključeni iz dedovanja,  vsa zapuščina pripade preživelemu zakoncu.

(Člen 7:61 Civilnega zakonika)