1 Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

V kolikor je irsko sodišče pristojno za odločanje v premoženjskih sporih med zakoncema, se vedno uporabi lex fori, torej irsko pravo. Vendar pa v primeru, ko vložnik zahteva določeno pravico na podlagi sklepa o razvezi zakonske zveze ali ločitvi iz druge države, mora irsko sodišče upoštevati pravice strank v skladu s pravom države, ki je odločala o zadevi.

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

V kolikor je irsko sodišče pristojno v premoženjskih sporih med zakoncema, se vedno uporabi lex fori, torej irsko pravo. Vendar pa v primeru, ko vložnik zahteva določeno pravico na podlagi sklepa o razvezi zakonske zveze ali ločitvi iz druge države, mora irsko sodišče upoštevati pravice strank v skladu s pravom države, ki je odločala o zadevi.