1 Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

V odsotnosti drugačnega dogovora med zakoncema se za zakonsko premoženje uporablja pravo, ki se uporablja za njuna osebna razmerja, t.j.:

  • skupno nacionalno pravo zakoncev, če sta zakonca državljana iste države;
  • pravo države, v kateri poteka zakonsko življenje, če sta zakonca državljana različnih držav ali imata več skupnih državljanstev (člena 29 in 30 Zakona št. 218 z dne 31.5.1995).

Italija ni pristopila k nobeni mednarodni konvenciji na tem področju.

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

Da, zakonca lahko izbereta relevantno pravo. Lahko se dogovorita, da se njuna premoženjska razmerja presojajo po pravu države, katere državljan je vsaj eden izmed zakoncev, ali po pravu države, v kateri vsaj eden izmed zakoncev prebiva. Zahteve za oblikovno in vsebinsko veljavnost dogovora o izbiri prava se presojajo po izbranem pravu ali pravu države, kjer je sporazum sklenjen (člen 30 Zakona št. 218 z dne 31.5.1995).

Z vidika oblike mora biti sporazum sklenjen vsaj v pisni obliki. Zakonca lahko sporazum kadarkoli skleneta ali spremenita; sporazum ne učinkuje ex ante, sporazum pa je lahko sklenjen tudi v okviru sklenitve zakonske zveze.