3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Zakonca se lahko s pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema dogovorita, da:

  • je premoženje, ki ga zakonca pridobita pred sklenitvijo in med trajanjem zakonske zveze, posebno premoženje vsakega zakonca;
  • osebno premoženje, ki ga zakonec pridobi pred sklenitvijo zakonske zveze, postane skupno premoženje zakoncev;
  • je premoženje, ki ga zakonca pridobita med trajanjem zakonske zveze, deloma razdeljeno skupno premoženje (člen 3.104(1) CC).

V pogodbi o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se lahko zakonca dogovorita, da se eden izmed premoženjskih režimov uporablja za njuno celotno premoženje ali zgolj za določen del premoženja (člen 3.104(2) CC).

V pogodbi o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema lahko zakonca določita režim zakonskega premoženja, ki velja tako za obstoječe kot prihodnje premoženje (člen 3.104(3) CC).

Pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema lahko določa pravice in obveznosti v zvezi z upravljanjem premoženja, skupnim vzdrževanjem, sodelovanjem pri zadovoljevanju družinskih potreb in družinskih stroških, kot tudi v zvezi s postopkom delitve premoženja v primeru razveze in drugih zadev, ki se tičejo premoženjskih razmerij med zakoncema (člen 3.104(4) CC).

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se sklene pri notarju in vpiše v Register pogodb o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema (glej točko 4.) (Člen 3.103 CC).

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se lahko sklene pred sklenitvijo zakonske zveze (predporočna pogodba) ali kadarkoli po sklenitvi zakonske zveze (poporočna pogodba). Pogodba, sklenjena pred sklenitvijo zakonske zveze, velja z dnem sklenitve zakonske zveze. Pogodba, sklenjena po sklenitvi zakonske zveze pa učinkuje z dnem sklenitve, če pogodba ne določa drugače (člen 3.102 CC).

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se lahko sklene ali preneha s soglasjem zakoncev pri notarju v vsakem trenutku, s pristankom sodišča (člen 3.103(2), člen 3.106(1) CC).