6 Kakšne so posledice smrti?

Če je uporabljeni režim zakonskega premoženja skupno premoženje zakoncev, je preživeli zakonec upravičen do ene polovice nerazdeljenega skupnega premoženja zakoncev, druga polovica pa gre v zapuščino pokojnika. Preživeli zakonec ima poseben položaj v dednem pravu: zakon določa, da če je dedič skupaj z otroci, se mu dodeli celotno premoženje iz zapuščine pokojnika, z obveznostjo odplačila dolgov (glej člen 4:13 BW et seq.). Če je v oporoki pokojnika določeno, da preživeli zakonec ničesar ne podeduje, ali če ima druge potrebe, lahko od dedičev zahteva pravico do uporabe in pravico do užitka nekdanjega zakonskega doma (glej člen 4:28 in člen 4:29 BW) ter pravico do užitka drugega premoženja (glej člen 4:30 BW).