8 Kaj predvideva zakonodaja za premoženje registriranih in neregistriranih partnerjev?

Zgornje se smiselno uporablja za registrirane partnerje1 (glej člene 1:80a – 1:80g BW). Pravila zasebnega mednarodnega prava so občutno drugačna, glej

1 Na Nizozemskem lahko posamezniki istega in različnega spola sklenejo zakonsko zvezo in vstopijo v registrirano partnerstvo.

Členi 10:70 – 10:85 BW. BW ne vsebuje nobenih predpisov za neregistrirane partnerje v zunajzakonski zvezi. Partnerji v izvenzakonski zvezi pa se lahko dogovorijo s pogodbo o zunajzakonski zvezi, ki se običajno sklene v obliki avtentičnega instrumenta. Partnerji v zunajzakonski zvezi tudi pogosto sestavijo oporoke v medsebojno korist.