6 Kakšne so posledice smrti?

V primeru smrti enega zakonca se režim zakonskega premoženja prekine, skupno premoženje pa se, v kolikor se je uporabljal režim skupnega premoženja zakoncev, razdeli v skladu z načeli, navedenimi v 5.1. Preživeli zakonec prejme svoj delež skupnega premoženja zakoncev, preostali delež pa gre v zapuščino pokojnika, ki se razdeli v skladu z določbami dednega prava. Preživeli zakonec prejme isti delež zapuščine kot otroci; vendar delež zakonca ne sme biti manjši od ene četrtine dediščine (člen 2139 CC). Če potomcev ni in pokojnik zapusti le zakonca in prednike, preživeli zakonec prejme dve tretjini zapuščine. Če pokojnik ne zapusti niti potomcev niti prednikov, pač pa le zakonca, slednji prejme celotno dediščino.