6 Kakšne so posledice smrti?

Preživeli zakonec deduje po pokojnem zakoncu, če na datum začetka zapuščinskega postopka ne obstaja končna odločba o prenehanju zakonske zveze (čl. 970 Civilnega zakonika). Delež zapuščine, do katerega je upravičen preživeli zakonec, znaša: eno četrtino zapuščine, če se zapuščina deli med zakonca in potomce pokojnika, eno tretjino zapuščine, če se zapuščina deli med zakonca, privilegirane prednike pokojnika (starše) in tudi privilegirane sorodnike v stranski črti (brate, sestre in njihove potomce), eno polovico zapuščine, če se zapuščina deli le med zakonca in bodisi privilegirane prednike bodisi privilegirane sorodnike v stranski črti, tri četrtine zapuščine, če se zapuščina deli deli med zakonca in bodisi običajne prednike pokojnika (stare starše in njihove prednike) bodisi običajne sorodnike pokojnika v stranski črti (strice, tete, bratrance in sestrične v prvem kolenu, brate in sestre starih staršev). Če pokojnik nima nobenih drugih zakonskih dedičev, preživeli zakonec prejme celotno zapuščino (čl. 972 Civilnega zakonika).