6 Kakšne so posledice smrti?

Po smrti enega zakonca se skupno premoženje enako razdeli in delež pokojnega zakonca postane del njegove zapuščine. Dediči ali preživeli zakonec lahko od sodišča zahtevajo, da določi drugačno razmerje deležev. Preživeli zakonec po opravljeni delitvi deduje v skladu s prvim ali drugim dednim redom. Po prvem dednem redu preživeli zakonec deduje skupaj z otroci pokojnika, pri čemer se dediščina razdeli na enake deleže. Če pokojnik na zapusti živih otrok, zakonec deduje po drugem dednem redu skupaj s starši pokojnika in prejme polovico dediščine.