3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Anglija/Wales

Zakonca lahko vedno vložita zahtevek za začasno materialno pomoč, tudi, če obstaja pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega pa je lahko pravičen sporazum med zakoncema glede razdelitve premoženja v primeru prenehanja zakonske zveze zelo vpliven in vsekakor predstavlja pomemben dejavnik, ki ga pri svojem preudarku upošteva sodišče. Višje sodišče je navedlo, da sporazum ni pravičen, če prejudicira blaginjo katerega koli udeleženega otroka, in da je za sporazum, sklenjen na podlagi „vidika deljenja“ pravičnosti bolj verjetno, da bo pravičen, kot za sporazum, sklenjen z „vidikov“ potreb in nadomestila (glej v 5.1.).

Škotska

Zakonca lahko svobodno uredita premoženje po svojih lastnih željah. Vnaprej pripravljeni režimi glede zakonskega premoženja, ki bi jih lahko zakonca izbrala, ne obstajajo.

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Anglija/Wales

Čeprav formalnih zahtev kot takšnih ni, je zelo priporočljivo, da zakonca sprejmeta neodvisno pravno svetovanje in premoženje v celoti razkrijeta, in da se slednje zabeleži v sporazum; če se tega ne stori (ali ni mogoče storiti), je treba zabeležiti ustrezno opustitev.

Škotska

Formalnih zahtev ni, razen običajnih formalnih zahtev za vrsto zadevne transakcije.

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Anglija/Wales

Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se lahko sklene in spremeni pred in med zakonsko zvezo (ter celo po prenehanju zakonske zveze). Njen učinek je seveda odvisen od okoliščin, a dogovorjeni pogoji zelo pogosto veljajo le v primeru prenehanja zakonske zveze (ker v Angliji in Walesu ni režima glede zakonskega premoženja, glej 2.1. in 2.2. zgoraj).

Precej pogosto se zgodi, da zakonca skleneta sporazum glede njunega premoženja itd. v časovni točki, ko se odločita prekiniti zakonsko zvezo (tako imenovani ločitveni sporazum); slednjega se nato lahko vključi v odredbo sodišča (tako imenovano privolitveno odredbo).

Škotska

Par lahko kadarkoli razdeli premoženje med njima. Izbereta lahko, kdaj začne veljati sporazum.

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Anglija/Wales

Da. Glej odgovor na 3.3.

Škotska

Zakonca lahko razdelitev premoženja kadarkoli spremenita. Vendar, če sta zakonca premoženje odstopila in ga več ne nadzorujeta (npr. z izročitvijo v skrbniški sklad poročne pogodbe ali družinski skrbniški sklad), potem razdelitve seveda ne moreta spremeniti.