9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Anglija/Wales

Zunaj veljavnih evropskih instrumentov so splošni pravni temelji za pristojnost precej široki; pristojnost se v osnovi lahko ugotovi, če eden od zakoncev stalno biva v Angliji in Walesu. Doktrina forum non conveniens pa dopušča, da sodišče zadrži postopke/zavrne pristojnost, če meni, da je za obravnavo predložene zadeve primernejše sodišče v drugi jurisdikciji. Glej tudi 1.1. in 1.2. zgoraj.

Škotska

Za zadeve, povezane z zakonskim premoženjem in delitvijo premoženja ob prenehanju zakonske zveze, so pristojna običajna civilna sodišča (tj. glavno civilno sodišče za celotno Škotsko in lokalna šerifska sodišča). Škotska sodišča so pristojna za izdajo odredbe v zvezi s finančno preskrbo ob prenehanju zakonske zveze, če so pristojna za tožbo za prenehanje zakonske zveze (glej člen 10 Zakona o stalnem bivališču in ločitvenem postopku 1973). Pravila o pristojnosti na področju prenehanja zakonske zveze so določena v Uredbi Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003.

Za to, da je lokalno šerifsko sodišče pristojno za ločitveni postopek, morajo biti škotska sodišča pristojna v skladu z Uredbo Sveta, poleg tega pa je morala ena od strank v zakonski zvezi:

  • (i) stalno prebivati na območju šerifstva v obdobju štiridesetih dni, ki se zaključi na datum vložitve tožbe, ali
  • (ii) stalno prebivati na območju šerifstva v obdobju najmanj štiridesetih dni, ki se je zaključilo največ štirideset dni pred tem datumom, pri čemer na ta datum nima znanega stalnega bivališča na Škotskem.