6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

I händelse av att en make avlider avslutas förmögenhetsförhållandet för makarna och, om förhållandet av egendomsgemensamt tillämpades, fördelas den gemensamma egendom enligt principerna som redogörs i 5.1. Den efterlevande maken erhåller sin andel av den gemensamma egendomen medan den andra delen går till den avlidnas kvarlåtenskap, vilken ska fördelas enligt de arvsrättsliga bestämmelserna. Den efterlevande maken erhåller samma andel av kvarlåtenskapen som barnen. Dock ska inte makens andel vara mindre än en fjärdedel av arvet (artikel 2139 i CC). Om det inte finns några ättlingar och den avlidna endast efterlämnar en make och förfäder, erhåller den efterlevande maken två tredjedelar av kvarlåtenskapen. Om den avlidna varken efterlämnar ättlingar eller förfäder, utan endast en make så erhåller denne hela arvet.