4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

England/Wales

Äktenskapsförord behöver inte registreras.

Skottland

Nej. Det finns inte något särskilt register för giftorättsgods.